Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet.

Ps 91:11

 

Rippikoulu ja isostoiminta

Nuorisotyömme muodot ovat pääosin rippikoulu- ja isostoiminta.  

Rippikoulu tuo nuoren elämään uusia kokemuksia ja ystäviä, joilla on samanlainen kulttuurinen elämäntausta. Rippikoulun aikana mietitään elämää ja suhdetta Jumalaan sekä tutustutaan luterilaiseen uskoon. Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio.

Rippikoulun voi käydä, vaikkei kuuluisikaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Konfirmaation ehtona on kuitenkin, että konfirmoitava on kastettu ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Riparin yhteydessä nuori voi vanhempien luvalla liittyä kirkkoon. Mikäli kirkkoon kuulumaton haluaa rippikoulun jälkeen liittyä kirkon jäseneksi, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Rippikoulun käytyä on mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen ja siten toimia tulevilla ripareilla isosena. Isostoiminnan kautta syvennetään rippikoulussa jo opittua, pohditaan isosen roolia rippikoululeireillä, opetellaan ryhmän ohjaamisen taitoja, sekä iltaohjelmien ja hartauksien valmistelua ja pitämistä.

Rippikoulun leirijakso järjestetään 22-28.4.2019

Klikkaa esite suuremmaksi tästä.

Vuoden 2019 rippikoululaiset, vetäjät ja isoset esittäytyvät, klikkaa tästä.

 

Rippikoulu joka toinen vuosi

 

Sveitsissä suomalainen rippikoulu toteutuu kahden vuoden välein, mikäli ainakin kuusi nuorta ilmoittautuu sitovasti.

Riparille voivat osallistua kaikki 14-16 vuotiaat sveitsin-suomalaiset nuoret. Pääopetuskielenä on suomi, mutta nuori pärjää myös jos ei sitä kauhean hyvin osaa puhua, sillä puhumme myös sujuvasti saksaa, ruotsia ja englantia (pyrimme myös löytämään ranskan kieltä puhuvan isosen).

Rippikoulu alkaa virallisesti tammikuussa ns. seurakuntayhteysjaksolla, jolloin nuoret suorittavat muutaman kirjallisen ennakkotehtävän ja käyvät kirkon eri tilaisuuksissa keräämässä merkintöjä ja päättyy konfirmaatioon (paikka ja ajankohta sovitaan ryhmän kesken).

Rippikoulun rakenne:        

  • Etätehtäviä & seurakuntayhteysjakso tammikuusta alkaen
  • Leirijakso (pääsiäislomien aikana)
  • 1 jälkitapaaminen
  • Konfirmaatio myöhemmin keväällä/ kesällä

Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä SKS:n suomalaispappiin.

 

rippikoululaiset rippileirillä