Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. (Ps.91:11)

 

Rippikoulu ja isostoiminta

Nuorisotyömme muodot ovat pääosin rippikoulu- ja isostoiminta.  

Rippikoulu tuo nuoren elämään uusia kokemuksia ja ystäviä, joilla on samanlainen kulttuurinen elämäntausta. Rippikoulun aikana mietitään elämää ja suhdetta Jumalaan sekä tutustutaan luterilaiseen uskoon. Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio.

Rippikoulun voi käydä, vaikkei kuuluisikaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Konfirmaation ehtona on kuitenkin, että konfirmoitava on kastettu ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Riparin yhteydessä nuori voi vanhempien luvalla liittyä kirkkoon. Mikäli kirkkoon kuulumaton haluaa rippikoulun jälkeen liittyä kirkon jäseneksi, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

 

 

Rippikoulu joka toinen vuosi

Sveitsissä suomalainen rippikoulu toteutuu kahden vuoden välein, mikäli ainakin kuusi nuorta ilmoittautuu sitovasti.

Riparille voivat osallistua kaikki 14-16 vuotiaat sveitsin-suomalaiset nuoret. Pääopetuskielenä on suomi, mutta nuori pärjää myös jos ei sitä kauhean hyvin osaa puhua, sillä puhumme myös sujuvasti saksaa, ruotsia ja englantia (leirille osallistuu myöskin ranskan kieltä puhuva isonen).

Rippikoulu kestää Suomen ev.lut.kirkon suositusten mukaan puoli vuotta. Se alkaa virallisesti marraskuun alussa ns. seurakuntayhteysjaksolla, jolloin nuoret suorittavat muutaman kirjallisen ennakkotehtävän, tutustuvat toisiinsa somen kautta ja käyvät paikallisseurakunnan eri tilaisuuksissa keräämässä merkintöjä. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon ennen kesälomien alkamista.

Tässä vielä rippikoulun rakenne tiivistetysti:

➢ Etätehtäviä ja jumalanpalveluskäyntejä ennen leirijaksoa (marraskuusta alkaen)

➢ Leirijakso (pääsiäislomien aikaan)

➢ Konfirmaatio (myöhemmin keväällä/kesällä)

➢ Jälkitapaaminen

➢ Mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen

Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä SKS:n suomalaispappiin.

Huomio! Allamainittu vuoden 23/24 rippikoulu on täynnä!

Seuraava rippikoulu alkaa vuoden 2023 marraskuussa. Rippileiri pidetään 1.-7.4.2024 Zentrum Haslibergissä (https://www.cvjm-zentrum.ch/). Ohjaajina toimivat Sveitsin ulkosuomalaispappi Pia Repo-Leine, nuorisotyönohjaaja Hele Ali-Löytty, kanttori Heikki Ali-Löytty sekä SKSn isosia. Rippikoulun hinta on 660,-

Lisätietoa antaa pastori Pia Repo-Leine. 

 

 

 

 

 

rippikoululaiset rippileirillä
Jos suomen kieli ei suju, yksi mahdollisuus on käydä Suomessa rippikoulu englannin kielellä.