Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet.

Ps 91:11

 

Rippikoulu ja isostoiminta

Nuorisotyömme muodot ovat pääosin rippikoulu- ja isostoiminta.  

Rippikoulu tuo nuoren elämään uusia kokemuksia ja ystäviä, joilla on samanlainen kulttuurinen elämäntausta. Rippikoulun aikana mietitään elämää ja suhdetta Jumalaan sekä tutustutaan luterilaiseen uskoon. Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio.

Rippikoulun voi käydä, vaikkei kuuluisikaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Konfirmaation ehtona on kuitenkin, että konfirmoitava on kastettu ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Riparin yhteydessä nuori voi vanhempien luvalla liittyä kirkkoon. Mikäli kirkkoon kuulumaton haluaa rippikoulun jälkeen liittyä kirkon jäseneksi, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Rippikoulun käytyä on mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen ja siten toimia tulevilla ripareilla isosena. Isostoiminnan kautta syvennetään rippikoulussa jo opittua, pohditaan isosen roolia rippikoululeireillä, opetellaan ryhmän ohjaamisen taitoja, sekä iltaohjelmien ja hartauksien valmistelua ja pitämistä.

Tästä eteenpäin on mahdollista ilmoittautua ensi kevään Sveitsin suomalaiselle riparille! Rippikoulu alkaa vuoden 2021 marraskuussa etätehtävillä sekä oman paikallisseurakunnan toimintaan ja ripariryhmään tutustumisella.

Leirijakso pidetään 18.-24.4. 2022 Zentrum Haslibergissä (https://www.cvjm-zentrum.ch/Linkki avautuu uudessa välilehdessä).

Opetuskielenä on pääosin suomi, mutta puhumme myös sujuvasti saksaa, englantia, ruotsia ja ranskaa tarpeen mukaan! Ohjaajina toimivat Sveitsin ulkosuomalaispappi Pia Repo-Leine, nuorisotyönohjaaja Hele Ali-Löytty ja kanttori Heikki Ali-Löytty Akaan seurakunnasta sekä (sveitsin)suomalaiset isoset. Tervetulleita osallistumaan ovat kaikki 14-16 vuotiaat nuoret. Konfirmaation aika ja paikka on vielä auki - nämä päätetään ryhmän kanssa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 15.10.2020 mennessä SKS:n papille.

Rippikoulu joka toinen vuosi

Sveitsissä suomalainen rippikoulu toteutuu kahden vuoden välein, mikäli ainakin kuusi nuorta ilmoittautuu sitovasti.

Riparille voivat osallistua kaikki 14-16 vuotiaat sveitsin-suomalaiset nuoret. Pääopetuskielenä on suomi, mutta nuori pärjää myös jos ei sitä kauhean hyvin osaa puhua, sillä puhumme myös sujuvasti saksaa, ruotsia ja englantia (leirille osallistuu myöskin ranskan kieltä puhuva isonen).

Rippikoulu kestää Suomen ev.lut.kirkon suositusten mukaan puoli vuotta. Se alkaa virallisesti marraskuun alussa ns. seurakuntayhteysjaksolla, jolloin nuoret suorittavat muutaman kirjallisen ennakkotehtävän, tutustuvat toisiinsa somen kautta ja käyvät paikallisseurakunnan eri tilaisuuksissa keräämässä merkintöjä. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon ennen kesälomien alkamista.

Tässä vielä rippikoulun rakenne tiivistetysti:

➢ Etätehtäviä ja jumalanpalveluskäyntejä ennen leirijaksoa (marraskuusta alkaen)

➢ Leirijakso (pääsiäislomien aikaan)

➢ Konfirmaatio (myöhemmin keväällä/kesällä)

➢ Jälkitapaaminen

➢ Mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen

Mikäli olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, ota yhteyttä SKS:n suomalaispappiin.

 

 

rippikoululaiset rippileirillä
Jos suomen kieli ei suju, yksi mahdollisuus on käydä Suomessa rippikoulu englannin kielellä.