Kahdeksan paikallista aluetta

Sveitsi on jaettu kahdeksaan alueeseen, joissa paikalliset seurakuntaneuvostot vastaavat itsenäisesti kirkollisesta työstä yhdessä papin kanssa. Neuvostot valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan  ja ne koostuvat 3-7 jäsenestä. Neuvostojen lisäksi SKS:lla on yhdyshenkilöitä joillakin paikkakunnilla, missä ei ole seurakuntaneuvostoa.

Seurakuntaneuvostojen kautta sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa; tule mukaan eri toimintoihin, tuo ideasi/ehdotuksesi seurakuntaneuvoston tietoon, ehkäpä voisit toimia tulevaisuudessa jäsenenä!