Suomalainen kirkko Sveitsissä on lähellä sinua elämän suruissa ja iloissa.

Huolien kanssa ei ole hyvä jäädä yksin, puhuminen helpottaa oloasi. Surun tai hädän kohdatessa on mahdollista saada keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti eri muodoissa.

Apua Suomesta

Palveleva puhelin on Suomen ev.-lut. kirkon tarjoamaa keskusteluapua missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Palvelevan puhelimen lisäksi toimii myös palveleva chatti, palveleva sähköposti tai palveleva tekstiviesti.

Apua Sveitsissä

Die Dargebotene Hand -palvelujen kautta saa keskusteluapua missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa Sveitsissä saksan, ranskan tai italian kielellä.