Tietosuoja - Suomalainen Kirkko Sveitsissä

Rekisterinpitäjä
SKS Suomalainen Kirkko Sveitsissä
www.kirkkosveitsissa.com

Yhteyshenkilö
sks.tiedottaja(at)gmail.com

 

Rekisterin nimi
Suomalainen Kirkko Sveitsissä-yhdistyksen jäsenrekisteri sekä yhdistyksen
infokirjeen postituslista.


SKS Suomalainen Kirkko Sveitsissä on rekisteröity yhdistys, jonka toiminta on osa
Suomen luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä.
Tässä selosteessa kuvaamme, millaisia henkilötietoja yhdistys kerää jäseniltä,
materiaaliemme tilaajilta ja internet-sivujen kävijöiltä, sekä mihin tarkoitukseen näitä
tietoja kerätään ja miten tietoja yhdistyksessä hallinnoidaan.

 

Rekisterin tietosisältö , tietojen lähteet ja käyttötarkoitus

a) Jäsenrekisteri


Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi liittyvä on itse antanut
yhdistyksen käytettäväksi sähköisellä tai paperisella lomakkeella.
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
nimi,osoite,sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenluettelon
ylläpito,vuosikokouskutsujen lähettäminen,jäsenmaksutietojen
hallinnoiminen,sekä ylläpitää yhteyttä jäseniin. Sähköiseen jäsenrekisteriin
tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.


b) Infokirjeen postituslista

Infokirjeen voi tilata lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen sksinfokirje(at)gmail.com. Yhdistyksen jäsenet lisätään
automaattisesti postituslistalle. Postituslistalle kerätään seuraavat tiedot:
henkilön nimi,osoite ja sähköpostiosoite Kuukausittain lähetettävän infokirjeen
tarkoituksena on informoida sveitsinsuomalaisia Sveitsissä järjestettävistä
useimmiten suomenkielisistä tapahtumista ja muusta tärkeästä
tiedosta.Infokirjeen tilaajatietoja säilytetään kunnes henkilö pyytää poistua
postituslistalta.

Suomalainen Kirkko Sveitsissä -kotisivut www.kirkkosveitsissa.com
Internet-sivujen kävijätiedot
Suomen kirkkohallitus tarjoaa kotisivualustan kaikelle ulkosuomalaistyölle.Sivustolla
kävijä hyväksyy tietojen keräämisen jatkamalla sivuston käyttöä. Kotisivuissa on
noudatettu EU.n lainsäädäntöä. https://lukkariohje.evl.fi/tietoa-lukkarista/tietosuoja

Rekisterien suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä ja postituslistaa pääsevät
käyttämään vain henkilöt , joilla on siihen tehtävänsä puolesta oikeus.
a) Jäsenrekisteri Rekisteriä ylläpidetään SKS:n rekisterinpitäjän toimesta ,ja
säilytetään sähköisesti tietoturva-asetuksilla suojatulla koneella. Rekisteri on suojattu
salasanoin.
b) Infokirjeen tilaus
Sähköisen infokirjeen tietoturvasta huolehditaan asianomaisella tavalla ja se on
suojattu salasanoin.


Tarkastusoikeus ja tietojen poisto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää
tarpeettoman,virheellisen,puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista,
täydentämistä tai poistamista.
Tarkastuspyyntö osoitetaan sähköpostilla osoitteeseen
sksinfokirje(at)gmail.com.Vastaamme turvallisuussyistä vain samasta
sähköpostiosoitteesta tulevaan pyyntöön,jolla henkilö on rekisteröitynyt jäseneksi.

Tietojen siirto tai luovutukset
Jäsenrekisterin ja postituslistan tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Versio 8/2023