Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä (Ps 139:14)

 

Kaste on kirkon pyhä toimitus, sakramentti.

 Kasteessa Jumala ottaa kastettavan omakseen ja kastettavasta tulee seurakunnan (kirkon) jäsen.

Suomessa lapsikaste on tavallisin tapa liittyä evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi. Koska lapsen nimi päätetään Sveitsissä kuitenkin heti syntymän yhteydessä, ei kasteella ole niin kova kiire kuin Suomessa.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kastejuhlaa voidaan viettää minä päivänä vaan. Kaste voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa ja kastetoimituksessa voidaan käyttää eri kieliä koolla olevan seurakunnan mukaan. Juhlaan voidaan liittää myös kodin siunaaminen, mikäli kaste toimitetaan omassa kodissa.

Kastetilaisuuden valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ottamalla yhteyttä Sveitsin suomalaispappiin, jonka kanssa sovitaan ajankohta kasteelle ja sitä edeltävälle kastekeskustelulle.

pappi siunaa lapsen pyhällä ristinmerkillä