Välkommen till SKSs (Finska Kyrkan i Schweiz) hemsida.

SKS är en oregistrerad kyrklig organisation, som är helt beroende av volontära insatser. SKS består av åtta kyrkoråd över hela Schweiz. Kontaktinformation för de lokala församlingarna hittar du här.

SKS organiserar gudstjänster, kyrkliga familjefester och andra kyrkliga aktiviteter för finländare och deras familjer i hela Schweiz.

Den finska prästen kommer gärna till dig för att döpa, välsigna ditt äktenskap eller för att begrava din närstående och erbjuder också stöd i olika livssituationer. Kontaktuppgifterna till den finska prästen finns här.

Huvudspråket i vår verksamhet är finska, men vi använder även andra språk när det behövs. (t.ex. vid familjefester och kyrkliga handlingar där familjen kommer ifrån olika språkområden). Förutom finska talar prästen också tyska, engelska och svenska ganska bra. Hon förstår också lite franska.

SKS är en del av den Finska evangeliskluterska kyrkans utlandsarbete och gästmedlem i BELK. (Förbundet för Evangelisk Luterska Kyrkor)

BELK är den tyskspråkiga Luterska kyrkan i Schweiz med församlingar i de stora städerna.

Vi samarbetar även med våra andra lokala systerkyrkor och andra finländska samfund/organisationer här i Schweiz och i Finland. I en nödsituation får du också hjälp och råd från Berns finska ambassad.